האוניברסיטה העברית
הרשות למחשוב תקשורת ומידע - שלוחת הר הצופים 
סה"כ משתתפים בסקר: 415
תוצאות הסקר: 
שביעות רצון כללית משירותי המחשוב הניתנים בחוות המחשבים שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 387 209 140 19 3 2 14
אחוז מתוך מספר המדרגים  54.0% 36.2% 5.0% 0.8% 0.5% 3.6%
שביעות רצון מהיחס והתפקוד של צוות הייעוץ בחוות המחשבים שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 387 187 84 29 5 1 81
אחוז מתוך מספר המדרגים  48.3% 21.7% 7.5% 1.3% 0.3% 20.9%
שביעות רצון מתפקוד ואיכות המחשבים בחוות המחשבים שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 384 181 137 43 11 3 9
אחוז מתוך מספר המדרגים  47.1% 35.7% 11.2% 2.9% 0.8% 2.3%
שביעות רצון מתפקוד ואיכות המחשבים בעמדות הציבוריות מחוץ לחוות המחשבים שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 389 80 71 91 41 21 85
אחוז מתוך מספר המדרגים  20.6% 18.3% 23.4% 10.5% 5.4% 21.9%
שביעות רצון משירותי ההדפסה - מדפסות שחור לבן, מדפסות צבע שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 388 121 140 68 24 5 30
אחוז מתוך מספר המדרגים  31.2% 36.1% 17.5% 6.2% 1.3% 7.7%
שביעות רצון מהשקט, הניקיון והמיזוג בחוות המחשבים שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 385 184 123 46 16 8 8
אחוז מתוך מספר המדרגים  47.8% 31.9% 11.9% 4.2% 2.1% 2.1%
שביעות רצון מהכונן האישי (כונן K) שירות מצוין במידה טובה במידה סבירה במידה מועטה כלל לא הייתי שבע רצון לא השתמשתי/
איני מכיר את השירות
מספר מדרגים: 388 139 114 46 14 1 74
אחוז מתוך מספר המדרגים  35.8% 29.4% 11.9% 3.6% 0.3% 19.1%