The Hebrew University of Jerusalem
The Authority for Computation, Communication & Information

שירותי המחשוב לסטודנט - קמפוס הר הצופים

 

.

'

  עמדות ציבוריות > מפתח ריכוזי עמדות מחשבים בקמפוס

 

 הר הצופים: תמונת מצב כללית

 סה"כ 794 עמדות פעילות   

 שם

מקום

מספר עמדות גורם מטפל
 חוות המחשבים בכניסה מתחת אקדמון ספרים 234 צוות החווה, הרשות למחשוב.
גוש 7 , הפקולטה למדעי החברה 200
 הפקולטה למדעי
החברה
גוש 1 11 צוות החווה, הרשות למחשוב.
כיתה 2101 12
גוש 2 13
גוש 7 20
 מנהל עסקים כיתה 3105 26 מנהל עסקים
 מעבדת חינוך חדרים 258 A,B,C
ליד תחנת הרדיו
54 צוות החווה, הרשות למחשוב.
 הפקולטה למדעי
הרוח
גוש 1 16 צוות החווה, הרשות למחשוב.
מעבדות הלשון  - כיתה 2328 - גוש 3 20 מעבדות הלשון, הרשות למחשוב.
 הפקולטה למשפטים כיתה בקומת הספרייה 21 משפטים
בתוך הספרייה 36
עבודה סוציאלית חדר 258 D
ליד תחנת הרדיו
20 צוות החווה, הרשות למחשוב.
ביה"ס לתלמידי חו"ל
בניין רוטברג
חדרים 105,106,108 31  ביה"ס לתלמידי חו"ל
ספרייה 5
כיתה 301 20
מכינה בניין בובר-רוסו
כיתה 403
21 לתלמידי מכינה בלבד
ספרייה מרכזית  45 עמדות ציבוריות  הספרייה המרכזית
 60 תחנות קטלוג
ספריית חינוך  20 עמדות ציבוריות  הרשות למחשוב.
 16 תחנות קטלוג
 ארכאולוגיה  ליד רחבת פרנק סינטרה 10  הרשות למחשוב.

חזור לראש העמוד

יצירת קשר וקבלת מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, להצעות והערות -  ניתן לפנות לעמדות הייעוץ המרכזיות אשר מאוישת בכל שעות הפעילות וכן לטלפון02-5882006   (רב קווי) או לפקס 02-5882005.
 
 גישה לנכים תמונות וסרטים צרו קשר

 מפת האתר

 
 

  מידע נוסף


 ■ נהלי עבודה בעמדות ציבוריות

  נקודות גישה אלחוטית בקמפוס

  מבנה מרכזי המחשבים

  קבלת שם משתמש וסיסמא
 


 

  קישורים

  מפה של קמפוס  הר-הצופים
 ■ מרכז המחשבים בקמפוס גבעת רם 
 ■ מרכז המחשבים בקמפוס עין-כרם
 ■ אתר הרשות למחשוב

   עוד בנושא זה

 ■ עמדות ציבוריות: חוות המחשבים
 ■ עמדות ציבוריות: מעבדות חינוך
 ■ עמדות ציבוריות: מעבדות לשון
 
עמדות ציבוריות: שטחים פתוחים
 
עמדות ציבוריות: כיתות נוספות בקמפוס

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים

האתר נבנה ע"י אלי חזן