תפוסת תחנות ציבוריות     מיקומים נוספים
תחנה
פנויה
תחנה
תפוסה
תחנה
תקולה
תחנה
Status: