האוניברסיטה העברית
הרשות למחשוב - הר הצופים
תוצאות סקר: שביעות רצון כללית
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 1% 2% 1% 1%
לא מרוצים 11% 12% 7% 5%
מרוצים 58% 59% 59% 61%
מרוצים מאד 30% 27% 33% 34%
משתתפים 901 1023 1950 1233
תוצאות סקר: שביעות רצון מתפקוד צוות התמיכה בחווה
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 3% 3% 2% 2%
לא מרוצים 7% 5% 5% 4%
מרוצים 31% 37% 37% 41%
מרוצים מאד 59% 55% 56% 53%
משתתפים 699 816 1524 1009
תוצאות סקר: שביעות רצון ממערכת טיפול בפניות לקוחות
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 8% 10% 10% 9%
לא מרוצים 19% 19% 17% 21%
מרוצים 37% 38% 41% 39%
מרוצים מאד 36% 32% 33% 31%
משתתפים 473 549 1095 600
תוצאות סקר: שביעות רצון מהחומרה במרכזי המחשבים (חוות)
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 4% 6% 2% 1%
לא מרוצים 14% 14% 8% 8%
מרוצים 41% 44% 43% 43%
מרוצים מאד 41% 37% 47% 48%
משתתפים 866 994 1923 1626
תוצאות סקר: שביעות רצון מהחומרה בגושים
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 27% 26% 29% 30%
לא מרוצים 33% 32% 30% 30%
מרוצים 23% 27% 24% 25%
מרוצים מאד 16% 14% 16% 14%
משתתפים 795 904 1714 1174
תוצאות סקר: שביעות רצון מהחומרה במעבדות חינוך ועבודה סוציאלית
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 20% 13% 13% 9%
לא מרוצים 18% 24% 24% 17%
מרוצים 27% 32% 32% 35%
מרוצים מאד 35% 31% 31% 40%
משתתפים 197 247 247 496
תוצאות סקר: שביעות רצון ממכונות הצילום בחוות המחשבים
2011
לא מרוצים כלל 7%
לא מרוצים 18%
מרוצים 44%
מרוצים מאד 31%
משתתפים 710
השוואה בין שביעות הרצון מהחומרה באזורים שונים בקמפוס
חוות מעבדות חינוך גושים
לא מרוצים כלל 4% 20% 27%
לא מרוצים 14% 18% 33%
מרוצים 41% 27% 23%
מרוצים מאד 41% 35% 16%
משתתפים 866 197 795
תוצאות סקר: שביעות רצון משירותי ההדפסה
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 5% 8% 5% 5%
לא מרוצים 15% 15% 14% 16%
מרוצים 42% 41% 44% 45%
מרוצים מאד 38% 36% 38% 35%
משתתפים 833 968 1826 1176
תוצאות סקר: שביעות רצון משירותי התחברות לרשת האלחוטית
2011 2010 2009
לא מרוצים כלל 18% 23% 13%
לא מרוצים 27% 26% 25%
מרוצים 33% 30% 34%
מרוצים מאד 21% 21% 27%
משתתפים 683 683 1129
תוצאות סקר: שביעות רצון משירותי סריקה וצריבה
ממוצע מהירות הסריקה איכות הציוד קלות ופשטות התהליך
לא מרוצים כלל 10% 11% 10% 9%
לא מרוצים 20% 21% 19% 21%
מרוצים 37% 38% 39% 36%
מרוצים מאד 33% 31% 33% 35%
משתתפים 462 449 491
תוצאות סקר: שביעות רצון מהשקט והניקיון
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 4% 5% 5% 7%
לא מרוצים 11% 12% 12% 13%
מרוצים 34% 36% 38% 39%
מרוצים מאד 51% 47% 45% 41%
משתתפים 889 1008 1930 1228
תוצאות סקר: שביעות רצון מהמיזוג
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 6% 7% 7% 6%
לא מרוצים 15% 16% 15% 13%
מרוצים 37% 36% 38% 42%
מרוצים מאד 42% 41% 41% 39%
משתתפים 875 999 1905 1213
תוצאות סקר: שביעות רצון משירותי האתר 
2011 2010 2009 2008
לא מרוצים כלל 5% 8% 8% 9%
לא מרוצים 10% 15% 14% 16%
מרוצים 40% 39% 43% 42%
מרוצים מאד 45% 39% 36% 33%
משתתפים 392 461 810 495
תוצאות סקר: שביעות רצון משירותי הדפסה ממכשירים נישאים
ממוצע הגדרת המכשיר להדפסה הדפסה מהמכשיר
לא מרוצים כלל 29% 16% 43%
לא מרוצים 25% 26% 24%
מרוצים 23% 30% 15%
מרוצים מאד 23% 27% 18%
משתתפים 434 233
תמצית התיחסויות מילוליות לגבי נושאים הראויים לשיפור בסקר 
ענו  352
2011 2010 2009 2008 2007 תיאור הפנייה  פעולות שננקטו / ינקטו
2% 6% 13% 7% 16% הרחבת שעות הפתיחה, גם יותר מוקדם בבוקר וגם בימי שישי שבת.  
29% 26% 17% 32% 30% עיקר הפניות עוסקות בבעיות ההדפסה בגושים ובשיטת ההדפסה החדשה בחוות, עמדת הדפסה מהירה בחווה המרכזית איננה תקינה נבדקת שיטת הדפסה חדשה שתבטל את התלות בשרתים איטיים ותעבוד עם תוכנת תור פשוטה וקלילה יותר.
22% 24% 10% 10% 18% איטיות בביצועי המחשבים בחווה חברה ובגושים , בייחוד בגוש 1 רוח וכן תקלות במערכת ההפעלה בחוות (קריסות נשנות) החלפת מחשבים מסיבית מתוכננת בקיץ 2011 הן בחוות המחשבים והן בגושים.
2% 10% 17% 29% 14% צריך להקפיד יותר על השקט במקומות שהוגדרו כמקום עבודה שקט כגון כיתה 8 וכיתות 4 ו5  
1% 1% 4% 12% 5% תאורה לקוייה, חסרה תאורה בעמדות , נקיון הציוד ואזורי העבודה  
9% 19% 16% 10% 22% מיזוג בעייתי, קר מדי  או חם מדי בחוות וגם בגושים הבעיה תופנה לטיפול אנשי בינוי ותחזוקה
9% 8% 9% פחות מ-5% פחות מ-5% בעיות בגישה לרשת אלחוטית ( התנתקויות תכופות ואיטיות ברשת) ומחסור באיזורים עם קליטה בקמפוס  
  *  הערה: סה"כ יותר ממאה אחוז כיוון שיש פניות עם התייחסות למספר נושאים
         
לפרטים נוספים ומידע על החוות ושירותי המחשוב בחוות המחשבים ניתן לפנות אל :
שגיא רונן  02-5880197 TEL:
sagir@savion.huji.ac.il Email: